Projectgegevens

architect: Tim Versteegh Architect

opdrachtgever: particulier

aannemer: Vechtdal Bouw

jaar: 2020-2021

werkzaamheden: uitwerken DO t/m aanvraag omgevingsvergunning

vervaardigen bestektekeningen en technische omschrijving