diensten voor bedrijven – bouwkundig tekenwerk

Diensten voor bedrijven – bouwkundig tekenwerk: bureau CK verzorgt al het voorkomende bouwkundig tekenwerk (in woning-, zorg- en utiliteitsbouw) voor architecten, bouwbedrijven, ontwikkelaars en makelaars. Dit gebeurt in alle voorkomende fases van het bouwproces. De tekeningen worden uitgewerkt in  BIM software van Archicad, altijd in de laatste versie. Hiermee werkt bureau CK altijd efficiënt en snel aan alle soorten bouwkundige BIM modellen, van ontwerp tot uitvoering.

Werkzaamheden die bureau CK voor u kan verrichten:

  • Uitwerking van uw schetsontwerp t/m definitief ontwerp;
  • Bouwkundig tekenwerk, uitwerking t.b.v. het aanvragen van de omgevingsvergunning;
  • Bouwbesluittoetsing t.b.v. de omgevingsvergunning:
  • EPN berekeningen, Rc-waarde berekeningen en toetsing van daglicht, ventilatie en doorspuibaarheid;
  • Bestektekeningen;
  • Technische Omschrijving;
  • Uitvoeringstekeningen;
  • Bouwbegeleiding;
  • Revisietekeningen;